Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Zdarzenia z dn. 28.07.09

Pożary -0

Miejscowe zagrożenia-0

Alarmy Fałszywe - 0

 2009
2008
  Pożary
541
 Miejsc.zagr.

  482
 Alarm F.
   8
 RAZEM

1031

Nabór do służby w KP PSP Starachowice.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach ogłasza rekrutację do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko ratownik-kierowca.
1. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby wymagane jest:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa w tym przestępstwa skarbowe,
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne (kategoria zdrowia A),2.Wymagania dodatkowe preferowane przy przyjęciu:

 • posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego w kierunku technicznym,
 • posiadanie uprawnień ratownika medycznego, płetwonurka, stermotorzysty, sternika motorowodnego i innych uprawnień przydatnych w Państwowej Straży Pożarnej,
 • udokumentowane szkolenia dla członków OSP,
 • miejsce zamieszkania oraz pobyt stały - teren powiatu starachowickiego- udokumentowany.3. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • kserokopie dyplomów, świadectw oraz zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia książeczki wojskowej,
 • kserokopia prawa jazdy
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002. Nr 101, poz. 926 t. j. z późn. zm.)
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa w tym przestępstwa skarbowe,
 • kandydaci w dniu testu sprawności fizycznej muszą posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego lub internisty dopuszczające do testu sprawnościowego, wystawionego nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia,4. Kandydaci spełniający powyższe wymagania odbędą test sprawności fizycznej, który będzie przeprowadzony w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny zdolności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191). Test letni:

 • bieg na 50m,
 • bieg na 1000m,
 • podciąganie na drążku,
 • przepłynięcie dowolnym stylem dystansu 50m.Test odbędzie się dnia 13 sierpnia 2009r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie tut. Komendy w obecności wszystkich kandydatów.
Ponadto kandydaci poddani zostaną próbie wejścia po drabinie przystawnej - 10m oraz wjazd w koszu drabiny ruchomej na wysokość 30m.

Dnia 14 sierpnia 2009r. ( piątek ) odbędzie się sprawdzian z umiejętności pływania oraz rozmowa kwalifikacyjna dla osób, które uzyskały co najmniej ocenę dobrą z testu sprawności fizycznej.
Obowiązuje strój sportowy i kąpielówki.

5. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjęty będzie następujący system punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia kandydata:

 • prawo jazdy kat. B - 2 pkt,
 • prawo jazdy kat. C (potwierdzone testem jazdy) 4 pkt,
 • posiadanie uprawnień ratownika medycznego 5 pkt,
 • posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodów ciężarowych z naczepą - 4 pkt,
 • posiadanie uprawnień płetwonurka 3 pkt,
 • umiejętność pływania - 1 pkt,
 • posiadanie innych uprawnień przydatnych w KP PSP Starachowice - 1-5 pkt, (np. posiadanie
 • uprawnień sternika motorowodnego lub stermotorzysty),
 • udokumentowane szkolenia dla członków OSP - 3 pkt
 • wykształcenie (punktów nie sumuje się) od 3 do 5 pkt:
  • średnie techniczne 3 pkt,
  • zdany egzamin maturalny 4 pkt,
  • wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP 5 pkt,
 • udokumentowane kursy kwalifikacyjne i szkolenia PSP - 1-5 pkt,
 • rozmowa kwalifikacyjna - od 0 do 5 pkt,
 • zameldowanie na terenie powiatu starachowickiego1 pkt6. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista kandydatów do służby zgodnie z ilością zdobytych punktów. Kandydaci będą kierowani do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Kielcach stosownie do ilości zdobytych punktów oraz potrzeb i posiadanych uprawnień kandydata potrzebnych w danym okresie w KP PSP w Starachowicach.

7. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach ul. Krzosa Nr 8, pokój 26 do dnia 11 sierpnia 2009r.
Składając kopie dokumentów kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu ich oryginałów. Brak kompletu niezbędnych dokumentów powoduje niedopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego. Podania złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Obowiązuje data wpływu do urzędu. Oferty osób niezakwalifikowanych do służby zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. komendzie, tel. 041 2745388 w.29
oraz na stronie internetowej www.straz.starachowice.pl lub www.straz.kielce.pl


 
Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 kwietnia 2018
Źródło: MeteoGroup
KP PSP Starachowice 2009